VVS - service och underhåll

Malmö, Helsingborg, Lund & övriga Skåne

Äger du en fastighet kommer du antagligen förr eller senare vara i behov av en VVS installatör. Då kan du kontakta oss. Vi kan genom regelbunden service och underhåll av de installationer som finns i din fastighet se till att drift och funktion fungerar så som det ska. Att med jämna mellanrum se över en installation kan öka dess livslängd. Det är alltså en god investering som i i slutändan kan leda till att driftkostnaderna minskar.

Specialiserade inom VVS

Våra installatörer är experter inom VVS, och genomför alla möjliga olika typer av installationsuppdrag och service. Inom service och underhåll kan vi först hjälpa dig med att göra en felsökning, om du själv känner dig osäker på vad som är felet. Därefter tar vi oss an det nuvarande problemet, eller arbetar förebyggande så att större skador kan undvikas.

Att regelbundet genomföra underhåll bidrar till att du kan hålla din vatten- och energiförbrukning nere. Vi hjälper dig med service, underhåll och genomgång av dina rörsystem. För oss spelar det ingen roll om det är en mindre byggnad eller en större industri.

Vi tar även stor hänsyn till miljön, och vill mer än gärna dra vårt strå till stacken. Genom att vara uppmärksamma på möjligheter för energioptimering skulle vi kunna ge första på lösningar som kan göra att energiåtgången effektiviseras. På det sättet blir underhållet av dina installationer både bra för plånboken och för miljön.

Det är en god investering att kontakta oss på Installations Companiet för service och underhåll gällande VVS. Vi ser till att dina anläggningar fungerar som de ska så länge som möjligt!